Webshop ingyen

Ingyenes webáruház nyitási lehetőség a Shopmasters.hu-n! Éljen Ön is a lehetőséggel, lépjen be ingyen a jövő kereskedelmi világába és nyisson webáruházat ingyen nálunk!

Szakembereink több, mint 8 éve készítenek sikeres webáruházakat. A 2008 óra tartó gazdasági visszaesést enyhítendő elkészítettük a professzionális webáruház szoftverünkre épülő Ingyenes webáruház és Olcsó Kisbolt webáruház csomagjainkat ezzel is támogatva a magyar kereskedőket és kereskedelmet. Munkánkkal járulunk hozzá a magyar gazdaság fellendítéséhez.

Ingyenes webáruház

A Shopmasters Ingyenes webáruház időkorlátozás nélkül valóban ingyenes, nem csak egy rövid időre szóló és nem egy időlimites próbaverzió. Ingyenes Shopmasters webáruházával - a törvényi és kereskedelmi szabályozások betartása mellett - szabadon kereskedhet. Válassza a professzionális megoldást, hogy a technika ne legyen gátja vállalkozása növekedésének! Velünk zökkenőmentesen bővítheti webshopját - akár a legmagasabb szintekig!

 • Regisztráljon most és használja sikerrel saját webáruházát!
 • A törvényi és kereskedelmi szabályozások betartása mellett használja felelősséggel.
 • Adja meg cége vagy vállalkozása nevét - akár egyéni vállalkozó (E.V.) is lehet.

Regisztráció

Töltse ki az alábbi űrlapot az ingyenes webáruház igényléséhez.
Az Ön neve:
Cégének teljes neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Domain név:
Válasszon címet új webáruházának! Ingyenes webshopjához több fő domain név közül is választhat:
.

A választott cím:
Nem lett még megadva.

Felhasználási feltételek Shopmasters ingyenes webáruházakhoz

A shopmasters.hu webhely (továbbiakban „webhely”) használata, illetve a webhelyen kínált valamennyi szolgáltatás, honlap, illetve webáruház használat, bérlés és üzemeltetés, webtárhely használat igénybevétele előtt kérjük, olvassa el az alábbi használati feltételeket. A webhelyet és a webhelyen elérhető szolgáltatásokat csak abban az esetben veheti igénybe, amennyiben Ön elfogadja az itt foglalt feltételeket a Magyar Köztársaság ide vonatkozó jogszabályaival együtt és azokat önmagára nézve kötelezőnek tekinti. Amennyiben nem fogadja el az itt foglalt feltételeket, ne használja ezt a webhelyet sem pedig a webhely szolgáltatásait. Jelen használati feltételek a Shopmasters.hu Ingyenes webáruház szolgáltatásra vonatkozik.

Szolgáltató: Shopmasters-Informatika Kft.
Használó: A webhely szolgáltatásait igénybe vevő cég, magánszemély, jogi személy.

A webhelyen kínált szolgáltatások igénybevételére akkor jogosult, ha valós elérhetőségi és cég/egyéni vállalkozói adatokat ad meg a Szolgáltatónak és az ezekben az adatokban beálló változásokat 8 napon belül írásban Szolgáltató tudomására hozza.

Felhívjuk figyelmét, hogy a webáruházzal való kereskedelem szabályozása megegyezik az egyéb módon történő kereskedelem feltételeivel és szabályozásával, melyeket Használónak be kell tartania! Szolgáltatónak nem feladata és nem hatásköre Használó tájékoztatása ezen törvényi és egyéb feltételek tájékoztatásáról. Szolgáltató kizárólag a webáruház rendszer vállalt technikai feltételeit nyújtja. Javasoljuk, hogy amennyiben a kereskedelem megkezdésének feltételeivel nincs tisztában, keresse fel a kérdésben könyvelőjét, ügyvédjét, illetve a helyi jegyzőt.

A webáruház adattartalmával, kinézetével kapcsolatban Használó szabadon rendelkezik a szolgáltatás nyújtotta technikai lehetőségek az ide vonatkozó törvényi keretek között. Kivételt képeznek ez alól a Szolgáltató által a webhelyen elhelyezett hirdetések területei, melyeket a Használó nem módosíthat, nem takarhat le; ezen hirdetési helyekkel a Szolgáltató szabadon rendelkezik.

A Szolgáltató által kínált webtárhely és a webáruház szoftver csak együtt használható, a webáruházhoz tartozó webtárhelyet mindenképpen a Szolgáltató biztosítja.

A Szolgáltató a webáruház motorhoz a webáruház adminisztrációs felületéről elérhető elektronikus súgót és használati útmutatót biztosít. A Shopmasters Ingyenes webáruházhoz élő, telefonos, személyes, vagy e-mailes ügyfélszolgálat nem tartozik.

Felek az írásbeli kommunikációjuk során az elektronikus leveleket (e-mail) is kölcsönösen elfogadják, mint írásbeli dokumentumokat. Felek közötti kommunikáció magyar nyelven történik, a dokumentáció alapnyelve a Magyar. Amennyiben Használó számára az alapnyelvtől eltérő nyelven történik a kommunikáció, Használó elfogadja, hogy a fordítások kizárólag az ő számára készültek és amennyiben a fordítások az eredeti szövegezés értelmétől eltérően értelmezhetők, akkor is az eredeti, magyar szövegezés a mérvadó.A webáruház szoftver mindvégig a Szolgáltató tulajdonában marad, az Használóhoz át nem kerül. A Használónak a webáruház szoftvert, vagy annak bármely részét, programkódját, állományait lemásolnia, az átadott webáruházon kívül bármilyen célra felhasználnia, módosítania nem szabad, mert ezzel szerzői jogokat sértene. Kivételt képeznek ez alól a webáruház kinézetét meghatározó képi elemek és css állományok, melyeket a Használó saját számítógépére letölthet, azokat szabadon módosíthatja és feltöltheti a webáruházba, de ezen képi elemeket más üzleti célokra nem használhatja fel, így más weboldalakra, a Szolgáltató által biztosított webszerverek kivételével más szerverszámítógépekre nem másolhat fel jogszerűen. Ha a webáruház forráskódja, vagy annak bármely része a Használó közreműködésével, vagy a Használó hibájából harmadik fél birtokába kerül, akkor a Használó a Szolgáltató keletkezett kárának nagyságától függően kártérítést köteles fizetni Szolgáltatónak.

Szolgáltató a szerzői jogainak megsértése, illetve a jelen használati feltételek megsértése esetén jogszerűen fellép a Használóval szemben.

A Használó a webáruház használatát harmadik félnek át nem engedheti, magát a webáruház szolgáltatást harmadik fél számára tovább nem értékesítheti.

Használó nem adhatja meg senkinek a Szolgáltatás igénybevételére használt felhasználóneveit, jelszavait, Használó felelőssége ezen adatokat titokban tartani. Szolgáltató Használó megadott adatait titokban tartja, azokat harmadik félnek nem adja tovább Használó írásos beleegyezése nélkül. Amennyiben Használó tudomására jut, hogy jelszava és felhasználóneve harmadik fél birtokába került, úgy késedelem nélkül köteles erről Szolgáltatót értesíteni, hogy a Szolgáltató megtehesse a szükséges lépéseket a Használó fiókjának és személyes adatainak védelmében. Amennyiben Szolgáltató Használó fiókjával kapcsolatban biztonsági problémákat vél felfedezni, úgy Szolgáltató jogosult Használó fiókjának átmeneti letiltására a biztonsági probléma elhárításának idejére. Szolgáltató a Szolgáltatás ideiglenes leállításáról és a felmerült problémáról Használót tájékoztatja.

A Használó felel minden kárért, amely a webáruházban, illetve a webáruház által tárolt adatokban a használati időtartam alatt bármely okból keletkezik függetlenül attól, hogy ezzel kapcsolatos gondatlansága vagy szándékos magatartása megállapítható-e. Ugyanígy a Használó felel azért, ha a webáruházat idegen személy a Használó felhasználónevével és jelszavával a szerverre bejelentkezve eltulajdonítja, vagy megrongálja. A Használónak bármilyen káreset kapcsán 24 órán belüli bejelentési kötelezettsége van a Szolgáltató felé.

A Szolgáltató semmilyen anyagi vagy egyéb felelősséget és kötelezettséget nem vállal az ingyenes szolgáltatásaival, azok használatával, adattartalmával kapcsolatban.

A Szolgáltató által a Használó rendelkezésére bocsátott webtárhelyen kizárólag a webáruház működéséhez szorosan szükséges adatokat és állományokat tárolhat. Minden más állomány a tárhelyre való feltöltése tiltott.

Szolgáltató a Használó számára a Szolgáltatás részeként webtárhelyet biztosít kizárólag a Szolgáltatás tárgyát képező webáruházhoz. A webtárhelyet Szolgáltató harmadik féltől bérli viszonteladói szerződése keretein belül. A Szolgáltatás kizárólag Szolgáltató által a Használó rendelkezésére bocsátott szerver számítógépein fenntartott domain nevekre és tárolt adatokra terjed ki.

A Szolgáltató a webtárhely üzemeltetője által üzemeltetett webtárhely szolgáltatás meghibásodása és esetleges kimaradása következtében keletkezett közvetlen, illetve közvetett károkért felelősséget nem vállal. Esetleges üzemzavar esetén Szolgáltató mindent megtesz a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért, a hiba elhárításának ügyében a tőle telhető legrövidebb időn belül felveszi a kapcsolatot a webtárhely szolgáltatóval a hiba bejelentésének és a hiba mielőbbi elhárításának érdekében. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatvesztésekért (vis major), illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okokból, vagy idegenkezű beavatkozás által következtek be. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást karbantartási és fejlesztési célzattal, annak feltétlenül szükséges időtartamára felfüggessze.

A Használó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik. A tárterület tartalmáért a Használónak a magyar vagy nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Használó felelőssége.

Használó szavatol azért, hogy a Szolgáltató által biztosított szerveren az általa elhelyezett programok, képek, vagy a Használó részéről történő egyéb beavatkozás a Szolgáltatás folyamatosságában, minőségében, valamint az ott tárolt adatokban semmilyen kárt nem okoz. Használó tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Használónak az azonosításhoz szükséges adatait a károsult fél részére átadni.

Kizárólag Használó jogosult a jelen szerződés tárgyát képező webtárhely használatára. Ha ezen jog gyakorlását harmadik személynek átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. Használó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben a webáruházat azonnali hatállyal törölheti.

A Használó a szolgáltatást kizárólag jogszerű és törvényes célokra használhatja. Tilos a szolgáltatást törvénybe ütköző célokra és/vagy módon használni. A Szolgáltató teljességgel kizárja ezzel kapcsolatban mindennemű felelősségét harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom, adattartalom és az aktuális jogszabályoknak megfelelő használat felett nincs módja és nem feladata ellenőrzést és/vagy kontrollt gyakorolni. A Szolgáltató a tudomására jutott jogsértő adattartalmak esetében Használót figyelmezteti, a törvénysértő webáruházakat jogában áll leállítani, törölni.

A webhelyen igénybe vehető szolgáltatásokat a jelen felhasználási feltételekben foglaltak megsértése esetén a webhely üzemeltetője bármikor előzetes bejelentés nélkül felfüggesztheti, megszüntetheti.

Szolgáltató vitás esetben csak azokat az általa a Használótól érkezett e-maileket fogadja el, mint írásbeli dokumentumot, melyeket a Szolgáltató visszaigazolt a Használó felé, így az e-mailben szerepel a Szolgáltató visszaigazolása.

A Szolgáltató a Használó adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelheti és kezeli. A Szolgáltató köteles titokban tartani a Használó azonosító kódjait, jelszavait és egyéb, a Szolgáltatónak megadott adatait.

Ehhez a csomaghoz egyedi domain név nem alkalmazható, a webáruház aldomain címe a megrendeléskor igényelhető. Amennyiben saját domain néven működő webáruházat szeretne, kérjük vegye igénybe nagyobb csomagjainkat.

Kelt: Budapest, 2013. október 7.

PDF A használati feltételek nyomtatható PDF formátumú letöltéséhez kattintson ide.

Webáruház ingyen

Új még az online kereskedelem terén? Szeretne rögtön professzionális megoldást kapni, de még bizonytalan? Szakembereink állnak rendelkezésére! Ha profi webshop megoldáshoz juthat, miért érné be kevesebbel? Vegye fel velünk a kapcsolatot, tegye fel kérdéseit, vagy regisztráljon ingyenes webáruházat a fenti űrlap kitöltésével!

Van már webáruháza, de elégedetlen vele? Váltson, hiszen ha nem Ön, akkor más fogja kiaknázni az online kereskedelemben rejlő lehetőségeket, piacokat! Ha a terméke piacképes, akkor már csak egy jól működő webshopra van szüksége - mi pont ezt kínáljuk! Válasszon minket, nem fogja megbánni!

Webáruházaink használata egyszerű, alapvető informatikai ismeretekkel könnyen kezelhető és igény szerint bővíthető akár a legmagasabb szintekig! Kezdje el kicsiben és nőjön nagyra a Shopmasters webáruházakkal!

Regisztráljon és tegye próbára termékeit online is akár már ma!