2014. március 15-től minden Kft. törzstőkéje kötelezően 3 millió forintra emelendő,
a türelmi idő maximum 2 év.
A Kft.-k több lehetőség közül választhatnak, így például: osztalékfizetés,
előző évek eredménytartaléka,tagok pénzbeli hozzájárulása, átalakulás Bt.-vé.

Újra 3 millió forint a Kft-k minimális törzstőkéje, a legalább 3 millió forintra való emelés minden Kft. részére kötelező (2014)!

2014 március 15-től hatályos a 2013 október 28-án elfogadott új Ptk. törzstőke követelményeire vontakozó változása. Eszerint minden Kft.-nek legalább 3 millió forintra kell emelnie a törzstőkét. Ha ezt nem tudja megtenni, akkor átalakulhat Bt-vé vagy Kkt-vé. Az átalakítás költséges, könyvvizsgálatot és a vagyon értékbecslését igénylő hosszadalmas folyamat. Ha valamely cég ezt sem teszi meg, akkor bírságokra, a céggel szembeni eljárásra, végső esetben törlésre számíthat.

A változás több, mint 100 ezer Kft.-t érint.

A törzstőke emelés történhet a tagok pénzbeli hozzájárulásával, korábbi években képzett eredménytartalék terhére, apporttal vagy osztalék terhére. A tagok pénzbeli hozzájárulása során a tagok a cég rendelkezésére bocsátják a szükséges összeget; ezesetben a tulajdoni arány és a szavazati arány is változhat. Természetesen új tag/tagok felvétele és pénzbeli hozzájárulása is megoldást jelenthet. Ha a törzstőke megemelése osztalékból történik, akkor osztalékadó, szja és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség keletkezik. Ha a törzstőkeemelés a korábbi években képzett eredménytartalék terhére történik, akkor később a törzstőke ezen részére szintén osztalékfizetés esetével azonos adófizetési kötelezettség keletkezik.

Haladék: a törvény szerint 2016 március 15-ig minden Kft.-nek végre kell hajtania az átalakítást (törzstőke emelést vagy átalakulást), előbb csak abban az esetben köteles erre, ha bármilyen okból alapító okiratot (társasági okiratot vagy másik nevén társasági szerződést) kénytelen módosítani, például székhelyváltozás, ügyvezetőváltás, vagy hasonló, alapító okirat módosítást igénylő ok miatt.