2012. január 1-től kötelezővé vált a gazdálkodó szervezetek részére a kamarai tagság.
Kamarai regisztráció, területileg illetékes kamarák listája.
Gyakori kérdések webáruház nyitás előtt.
Segítség mindazoknak, akik tájékozódni szeretnének első webáruházuk megnyitása előtt.

2013. január 1-től a számlákon kötelező feltüntetni az adószámot

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § szerint 2013. január 1-jétől a számla kötelező adattartalma némileg megváltozik az előző szabályokhoz képest, a d) pont alapján a vevő adószámát is fel kell tüntetni. Idézzük az ide vonatkozó d) pontot:

"d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének
da) adószáma, amely alatt mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy
db) adószáma, amely alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, vagy
dc) adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó a 2 000 000 forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön;"

Webáruházak esetében a megrendelés során, vagy már a felhasználói regisztrációkor érdemes lehet bekérni a vásárlótól az adószámát különös képpen, ha céges megrendelésről van szó. Az adószámok megkeresésére, ellenőrzésére használható az ingyenesen elérhető E-Cégjegyzék is a http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html címen.